За проекта

(ДЕЗ)информирани мнения е образователен проект на неправителнствена организация Дигитална Национална Коалиция, реализиран с генералната подкрепа на NATO (North Atlantic Threaty Assosiation) и съдействието на дизайн студио Alike.

Теоритично обучение

Първата дейност по проекта ангажира студенти по Журналистика и Връзки с обществеността от Нов български университет в теоритично обучение по откриване, анализиране и изобличаване на дезинформация.

Експерти

За целата, опитни експерти в борбата срещу дезинформацията споделиха своето виждане за комуникацията и пропагантните тактики в наше време и очертаха добри практики за борба срещу разпростанението на невярна и зловредна информация.
Миро
Янев
Комуникационен експерт
Любомир
Аламанов
Комуникационен експерт
Люба
Ризова
журналист и продуцент на тв предаването “Въпросите”

Практическо обучение

Втората дейност по проекта бе провеждането на геймифицирано практическо обучение на ангажираните студенти, в което те:
01
Усъвършенстваха своите умения при генерирането на новини и разобличаването на фалшива информация. Участниците бяха разделени на три отбора, които преминаха през всяка една от поставените роли – информатори, дезинформатори и потребители, с цел разширяване на тяхната перспектива през призмата на няколко различни гледни точки.
02
Разгледаха дезинформационни подходи при създаването на миймове, целящи да повлияят върху мнението на потребителя по даден въпрос от обществено и световно значение.
03
Играха версия на стратегическата игра “Мафия”, в която традиционните роли бяха адаптирани тематично в контекста на разпространението на неверни новини. Мирният жител беше гражданин, шерифът- журналист, лекарят- социална платформа, а мафиотът, съвсем очаквано на трол.

Информативна платформа

Третата дейност по проекта е създаването на настоящия информативен уебсайт с напътствия за разкриване и противодействие на дезинформацията и пропагандата в традиционни и социални медии и комуникационна кампания в социалните мрежи с цел популяризирането му сред младежкото гражданско обещство в страната.

Дигитална национална коалиция цели реализирането на гореописания проект да даде началото на серия работилници по борбра срещу дезинформацията в училища и универститети в страната.

Ако имаш интерес да бъдеш част от инициативата, можеш да се свържеш с нас на hi@digitalalliance.bg за повече информация.

Последващи мероприятия допринасящи към инициативата ще бъдат допълнително обявени.

За Дигитална Национална Коалиция

Дигитална Национална Коалиция (ДНК) е неправителствена организация с 10-годишна история, част от инициативата на Европейската комисия Digital Skills and Jobs Coalition (DSJC). Основната цел ДНК е да стимулира междусекторния дебат за предизвикателствата и възможностите пред цифровия преход на България, обединявайки бизнеса, академичните инстуции и публичната администрация.

Дългогодишната работа на организацията по обществено значими проекти й печели силно обществено доверие като институция, стремяща се към повишаване на образованието в сферата на цифровите умения и информационните технологии, както и засилване на осведомеността за тяхната важност.

Дигитална Национална Коалиция работи активно с млади хора, жени и публичната администрация, но не само, като се фокусира върху реализирането на образователни проекти с разнообразен характер и формат.

За нато

Организацията на Северноатлантическият договор (НАТО) е военен съюз между 30 държави съзници: 28 европейски и две северноамерикански. Организацията съществува като платформа за диалог и (военно) сътрудничество между тези европейски и северноамерикански държави. Най-важният аспект на НАТО е идеята за "колективна отбрана", което означава, че когато някоя от страните членки на НАТО бъде нападната, всички страни от НАТО се намесват, за да я защитят. Научете повече за това какво представлява НАТО и как функционира от ТУК