Информация Vs. ДЕЗ(информация)

Информация
Дефиниция
Налично, използваемо знание под формата на предоставени или научени ФАКТИ за нещо или някого.
(ДЕЗ)информация
Дефиниция
Неправилна, лъжлива или подвеждаща (зловредна) информация.
Употреба
Основна “обменна” единица, използвана за комуникация, с която работи човешкият мозък.
Употреба
Разпространяване с цел заблуда и/или манипулация, базирана на неточни или измислени факти или твърдения.

Модели на генериране и разпространение на новини

10 често срещани пропагандни тактики

Опетняване / Smear
Прекалено опростяване / Oversimplifaction
Уатабаутизъм / Whatboutism
Aргумент срещу личността / Ad Hominem
Трансфер / Transfer
Групов ефект / Bandwagon
Позоваване на (силни) емоции / Appeal to (strong) emotions
Черно и бяло / Black and white
Позоваване на авторитет / Appeal to authority
Погрешно тълкуване или представяне на нечия позиция (сламен човек) / Strawman

7 правила за формиране на образовано и критично мнение

01
Къде?
Къде се намира новината? Публикувана ли е от официална медия? Можете ли да имате доверие на източника?
02
Какво?
Проверете фактите, споменати в статията. Сравнете ги с официални източници.
03
Кой?
От чие име е публикувана статията? Анонимна ли е? Познавате ли автора? Вярвате ли му?
04
Кога?
Има ли дата на статията? Поставете новината във времеви контекст, търсете несъответствия.
05
Как?
Как е написана статията? Изглежда ли професионална? Има ли граматически и лексикални грешки?
06
ФОто и видео
Използвайте Google Image Search, за да проверите всяка снимка в статията.
07
3 гледни точки
Търсете други източници по същата тема. Не приемайте първата гледна точка за вярна. Ако са само две гледните точки, най-вероятно и двете са грешни. Търсете трета.

Полезни материали

Подходът на НАТО за борба с дезинформацията

НАТО разглежда дезинформацията като целенасочено създаване на невярна и/или манипулативна информация с цел негативно въздейсствие и заблуда на различни аудитории.

Съществуват множество дезинформационни кампании, фокусирани върху разединяване на страните членки на НАТО и подкопаеване доверието на хората в националните правителства.

Борбата срещу дезинформацията е сред приоритетите на НАТО, особено след голямото нарастване на зловредни и манипулативни кампании след незаконното анексиране на Крим от Русия през 2014 г.

Организацията се бори с дезинформацията посредством информация, основана на факти и  активна публична комуникация.  В борбата срещу дезинформацията НАТО сътрудничи и с международни организации, национални правителства, частни компании, независими медии, организации и местни власти.

Повече информация относно подхода и ангажираността на НАТО по темата вижте ТУК